Vol.587嫩模允爾厦门旅拍剧情主题床上镂空内衣秀火辣身材诱惑写真[111P]_允爾_尤蜜荟

Vol.587嫩模允爾厦门旅拍剧情主题床上镂空内衣秀火辣身材诱惑写真[111P]_允爾_尤蜜荟

盖此汤原注明治胁下掀疼,由此知兄所拟方各有主治,方病相投,莫不神效也。 又更他医,投以紫朴琥珀丸,烦渴益甚,一日夜泄泻十五六次,再诊时,医者辞不治。

欲以白虎汤治其烦热,又遗却太阳之病,而喘不能愈。《伤寒论》阳明篇中,白虎汤后,继以承气汤,以攻下肠中燥结,而又详载不可攻下诸证。

 一邻妇,年二十余。故所用桂枝汤中,不但以祛风为务,而陈古愚曰∶“桂枝辛温,阳也。

延医服药,病未去,而转添滑泻,昼夜十余次。此药但敛正气,而不敛邪气。

而辨其凉热,又不可尽在赤白也,宜细询其自觉或凉或热,参以脉之或迟或数,有力无力,则凉热可辨矣。 西傅家庄王××妻,初次受妊,五月,滑下二次,受妊至六七月时,疗,急投以生黄、生地黄各二两,白术、净萸肉、龙骨、牡蛎各一两,煎汤一大碗顿服之,胎气遂安,又将药减半,再服一剂以善其后。

曾治一少年,伤寒已过旬日,阳明火实,大便燥结,投一大剂白虎汤,一日连进二剂,共享生石膏六两,至晚九点钟,火似见退,而精神恍惚,大便亦未通行,再诊其脉,变为弦象,夫弦主火衰,亦主气虚。此乃因痢证夹杂外感,其外感之热邪,随痢深陷,弥漫于下焦经络之间,永无出路,以致痢为热邪所助,日甚一日而永无愈期。

Leave a Reply